Home

Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

40+ đề tài về thương thuyết, quản trị, hệ sinh thái

Khởi Nghiệp
Tạo Lại Hệ Sinh Thái Để Sinh Tồn
Chọc Thủng Trời Cao
Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

CHUYỆN CẤY NỀN

Hạnh phúc để Thành Công

Bài viết từ anh Phan Viết Phong sau khi tham dự Cấy Nền 3 tại Paris, cũng là khởi đầu cho Cấy Nền 06 tại Grenoble

Cấy Nền Chúc Tết

Lời chúc Tết tới ngôi nhà Cấy Nền từ bạn Đặng Thị Thu Hằng, thành viên Cấy Nền 5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,…

Tâm tư cùng thầy

Những chia sẻ của chị Nguyễn Thu Hồng – Chủ nhiệm Cấy Nền 5 Nha Trang về Cấy Nền

Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

DOANH NGHIỆP

Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

Kênh phát thanh Cấy Nền

 
Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

VIDEO CẤY NỀN

Hiểu hơn về Cấy Nền qua  1 phóng sự do VTC10 thực hiện vào tháng 12/2019 tại Cấy Nền Ba Vì 

 
Bình Đẳng - Hồn Nhiên - Thẳng Thắn - Tích Cực

CẤY NỀN ĐỊA PHƯƠNG