Hệ sinh thái Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo Sư Phan Văn Trường từ tháng 5/2019, đến nay Cấy Nền đã lan tỏa ở các tỉnh thành: Vũng Tàu, Sài Gòn, Paris, Ninh Bình, Nha Trang, Huế, Ba Vì, Đà Nẵng, Bến Tre, Phú Yên, Buôn Mê Thuột, Đồng Tháp, Đà Lạt, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi (Lý Sơn), Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Phú Quốc, Hải Phòng. Và tiếp tục lên lịch tổ chức các chương trình tại các tỉnh thành khác, xem chi tiết Lịch trình Cấy Nền tại đây: http://bit.ly/lichtrinhCAYNEN