Cấy Nền là gì?

Tuần học thứ 2 của hệ sinh thái cùng GS. Phan Văn Trường với chủ đề KHỞI NGHIỆP: BÁM VÀO THỰC TẾ. TRÁNH GIẤC MƠ HÃO HUYỀN